งานราชการ


งานราชการ สมัครงานweb designer ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หางานราชการ สมัครงานweb designer ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงานประจำในตำแหน่งการออกแบบเว็บดีไซน์ มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ งานกราฟฟิค ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ หากบุคคลท่านใดสนใจต้องการสมัครงานหรือดูรายละเอียด งานราชการ สมัครงานweb designer ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกดูรายละเอียดได้เลยค่ะ >>>CLICK

รับสมัครงาน Web desingner

คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคและออกแบบเว็บไซค์เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีความรู้เรื่อง Css(style sheet)เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop,Flash,Illustrator,Dremweaver
- มีความรู้ในด้าน Social media และเทคโนโลโยใหม่ ๆ
การสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถ สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านเว็ฐไซค์ หรือส่งจดหมายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แจ้งรายละเอียด ประสบการณ์การทำงาน พร้อมประวัติให้ชัดเจนตามตำแหน่งที่สมัคร และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน
-บัตรประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-วุฒิการศึกษา
-ใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ รด. 3ปี
-ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายภายใน 6 เดือน)จำนวน1รูป
ติดต่อได้ที่แผนกบุคคล : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 022187006 ,022187008,022554433


เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง